ClickCease Adatvedelmi Tájékozató
  0036 1 232 4246   Kívánságlista

Adatvedelmi Tájékozató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 
Társaságunk a PROFIREKLÁM H&S Kft. (a továbbiakban: TÁRSASÁG) elkötelezett a 2016/679 számú (2016.04.27.) EK rendelet [általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR], valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályainak való megfelelés iránt, ezért a TÁRSASÁG a vele kapcsolatba kerülő ügyfelek adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi tájékoztatást adja.
 
I.
Adatkezelő adatai, adatkezelési tevékenység

Cégnév: PROFIREKLÁM H&S Kft.
Ügyfélszolgálat: Budapest 1134 Lehel u. 24/A
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 9:00-16:00 Szombat-Vasárnap: zárva
Cégjegyzékszám: 01 09 995014       
Adószám: 24194343-2-42     
Telefon: 0036 1 232 42 46    
Web: https://www.profi-reklam.hu
Email: info@profi-reklam.hu         
 
II. Az adatkezelés célja
Amikor egy megrendelő egy információkéréssel, ajánlatkéréssel, egy termék vagy szolgáltatás megrendelésével kapcsolatban felveszik a PROFIREKLÁM H&S Kft.-vel a kapcsolatot,  az  rögzíti a kérés teljesítéséhez, a termékhez vagy szolgáltatáshoz történő hozzáféréshez vagy a támogatás nyújtásához, valamint a megrendelővel való kapcsolattartáshoz szükséges adatokat (például: a nevét és kapcsolattartási adatait, a PROFIREKLÁM H&S Kft.-vel történt megállapodása vonatkozó, megrendelése teljesítésével, szállításával és számlázásával kapcsolatos részleteket, amelyekbe beletartozhatnak ügyfél-elégedettségi felmérési információk is). Ezeket az adatokat a PROFIREKLÁM H&S Kft. adminisztratív célokkal és saját jogainak védelme érdekében, továbbá az megrendelővel való kapcsolattartáshoz őrzi meg.
 
III. Az adatkezelés jogalapja és időtartama, a kezelt adatok köre, adattovábbítás, az adatokhoz hozzáférők köre
Az adatkezelésre kizárólag az érintett (profi-reklam.hu-ra regisztráló) előzetes és önkéntes hozzájárulása (adatszolgáltatása) alapján kerül sor az alábbi adatok tekintetében:
  1. vezetéknév és keresztnév
  2. e-mail cím
  3. számlázási cím
A hozzájárulás megadására a profi-reklam.hu oldalara való regisztráció által kerül sor. Az adatkezelő az érintett adatait kizárólag az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján vagy jogszabályba foglalt kötelezettség teljesítése esetén továbbítja harmadik személy részére. Egyebekben az érintett adatait kizárólag az adatkezelő alkalmazottai ismerhetik meg a munkavégzésükhöz szükséges mértékben és ideig.Az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. Az adatkezelés kezdete a profi-reklam.hu oldalra történő regisztráció időpontja.
Az adatkezelés megszűnik, ha:
  • az érintett az adatkezeléshez történő hozzájárulását visszavonja
  • az adatkezelés fent meghatározott célja megszűnik.


IV. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hajtott végre a személyes adatok védelmében a GDPR és az Infotv. rendelkezéseire figyelemmel. Az intézkedések a következő területeket érintik:

  • jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal megelőzése;

  • jogosulatlan megváltoztatás lehetőségnek megelőzése;

  • hálózatok közötti adatátvitel biztonságának biztosítása;

  • törlés, vagy véletlen, illetőleg jogosulatlan adatmegsemmisítés lehetőségének megelőzése;

  • az adatkezeléssel okozható kár, vagy esetleges veszteség lehetőségének minimalizálása.


Az adatok tárolása az alapvető biztonsági előírások teljes biztosításával, papíralapon, illetőleg elektronikus archívumokban történik.

 
V. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei
Az Érintettek a TÁRSASÁG mint Adatkezelő esetleges/vélt jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhetnek:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 

VI. Vegyes rendelkezések
Az érintett a profi-reklam.hu oldalra történő regisztrációval akként nyilatkozik, hogy az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megismerte, tudomásul vette, elfogadta és az itt leírt adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja.
Jelent tájékoztatóban nem érintett minden egyéb területre a mindenkor hatályos egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokat tekinti jogerősnek.
 
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2008. évi XLVII. törvény fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 
A jelen Adatvédelmi tájékoztató 2018. május 30. napjától hatályos.

Grafikai Tervezéstől A Termék Kihelyezéséig!
Már 2500+ cégnek segítettünk országszerte a minöségi termékek nyomtatásában.
Valószínűleg neked is tudunk segíteni.

Google értékelések
4.7
(170 értékelés)

Ari Horváth
Ari Horváth
2021.05.28
Nagyon kedvesek, profi a szakmai hátér! Csak ajánlani tudom!!!
Zoltán Sebők
Zoltán Sebők
2021.06.17
Gyorsan pontosan dolgoznak! Profi csapat!
Kata Nagy
Kata Nagy
2021.02.03
A cégtáblát, molinót és strandzászlót is tőlük rendeltem az üzletembe. Minőségi munkát kaptam, tartották a határidőt! Még lesz pár megrendelésem hamarosan.:-) Köszönöm a munkájukat!
Norbert Valasek
Norbert Valasek
2021.05.13
A megrendelés kezdetétől a végéig teljesen megvoltam elégedve. A rendelés egyszerű a weboldalon keresztül, a rendelés leadása utána a kommunikáció megfelelő volt. A megrendelésemhez még egy kis apró ajándékot is kaptam :)
Jelena Luganszkaja
Jelena Luganszkaja
2021.01.23
Nagyon jó minőségű munkát kaptunk. Ár/minőség nagyon jó. Bármilyen kérdéssel fordultunk, mindegyikre megkaptunk a választ. Kedvesek, udvariasak, és gyorsan és jól dolgoznak. Csak ajánlani tudom.